Elev / vårdnadshavare

Föräldrar och elever! Ni är vår största resurs och det är tillsammans som vi när målen.

Två gånger per läsår så träffas ni tillsammans med mentor och pratar om kunskapsutvecklingen för dig som elev/ditt barn.

Elev

Elevråd

På Lillholm/Ekholm vill vi att alla ska vara med och påverka innehållet i sin arbetsdag och arbetsmiljö. Med stigande ålder ökar ansvar och inflytande. Att kunna påverka sitt eget arbete är en viktig del i lärandet.

Vårdnadshavare

Anmäl frånvaro

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag ditt barn är frånvarande. Du kan anmäla din frånvaro på två sätt:

  • Ringa expeditionen på nummer 08-508 24 700
  • Ring ditt barns mentor. Telefonnummer finns under respektive arbetslag

 

Dokumentlista föräldrar

Följ oss på andra webbplatser

  • Skolan på YouTube

    Skolans YouTubesida är välbesökt. Titta hit du med!

  • Skolan twittrar

    Det twittras stort och smått om skolan, vår verksamhet och våra grannar.