Start

Lillholm/Ekholm är en grundskola F - 9.

På skolan finns förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Årskurs 3 och 4 på Lillholm är från och med höstterminsstart 2016 evakuerade till lokaler i Österholmsskolan på grund av renovering. 

  • Föräldrarna är de mest betydelsefulla vuxna för barnen och skolans viktigaste samarbetspartner. 
  • Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs för att nå målen
  • Målet för allt samarbete är att eleverna lär sig på sitt bästa sätt.
  • Vi har en öppen kommunikation, hög delaktighet och tydliga ramar.
  • Vi följer forskning om barn, ungdomar och lärande och gjorda erfarenheter för att medvetet utveckla våra metoder och vårt arbetssätt för att förbättra skolans resultat.

Nyheter

Titta på

Dagens mat

Idag är det helgdag och då serveras ingen mat i matsalen.

Läsårsdata

 

Vårterminen 2020​

  • Lov vid Kristi Himmelsfärds dag: 22 maj
  • Läsåret slutar: 9 juni

Höstterminen 2020

  • Första dag: 19 augusti
  • Höstlov: 26 – 30 oktober
  • Sista dag: 18 december

Mer läsårsdata...

Ingress: 
Lillholm/Ekholm är en grundskola F - 9.