Elev / vårdnadshavare

Föräldrar och elever! Ni är vår största resurs och det är tillsammans som vi när målen.

Två gånger per läsår så träffas ni tillsammans med mentor och pratar om kunskapsutvecklingen för dig som elev/ditt barn.

Elev

Elevråd

Det finns ett elevråd för eleverna i år 4-6 och ett för eleverna i år 7-9. De har möten 3-4 gånger per termin.

 

Vårdnadshavare