Elevråd

Det finns ett elevråd för eleverna i år 4-6 och ett för eleverna i år 7-9. De har möten 3-4 gånger per termin.

 

På Lillholm/Ekholm vill vi att alla ska vara med och påverka innehållet i sin arbetsdag och arbetsmiljö. Med stigande ålder ökar ansvar och inflytande. Att kunna påverka sitt eget arbete är en viktig del i lärandet. Eleverna går tillsammans med sina lärare igenom läroplanens och kursplanens mål inför aktuella arbetsområden. I det dagliga arbetet är den nära dialogen med eleverna viktig.

I klassrådet har du möjlighet att framföra dina åsikter och idéer till förbättringar. I klassrådet väljs representanter till Lillholmsrådet som sammanträder med skolledningen och diskuterar organisation och innehåll utifrån elevernas perspektiv. I klassrådet väljs även representanter till matrådet.

Alla elever på Lillholm/Ekholm har klassråd där eleverna leder och genomför ett möte i klassrummet. Detta sker varje eller varannan vecka.

De saker som kommer upp på dessa klassråd tar sedan klassrepresentanten vidare till elevrådet.

Dela:
Kategorier: