Fritidsverksamheten på Lillholm/Ekholmsskolan

Vi är ett värdefullt komplement till skolan och tillför ytterligare perspektiv på elevers lärande i social utveckling, välbefinnande och omsorg.

Vår vision är att våra fritidshem ska bedriva varierad verksamhet med högsta kvalité där eleven står i centrum och där elever och föräldrar känner trygghet i verksamheten.
Våra elever ska få utveckla sin kreativitet, sin sociala kompetens, sitt lärande och få känna tilltro till sin egen förmåga.

Vi på fritids strävar efter att alla elever får en trygg och meningsfull fritid, där alla elever ska bli respekterade för den man är och därigenom känna framtidstro.

Dela:
Kategorier: