Lotsen

Lotsen är en mottagande verksamhet på Lillholmsskolan för elever som precis har kommit till Sverige. Verksamhetens mål är att ge eleverna en första grund och baskunskaper i det svenska språket så att de så fort som möjligt ska kunna använda språket informellt och i konkret kommunikation. Eleverna ska lära sig viss studieteknik innan de successivt slussas ut i sin ordinarie klass. Målet är också att ge eleverna och dess föräldrar en bra introduktion till vilka rättigheter och skyldigheter man har både som elev och förälder i den svenska skolan. Väl ute i den ordinarie klassen arbetar mottagande arbetslag vidare med elevens utbyggnad av det svenska språket och med fördjupande ämneskunskaper.

Antal: 2