Skolledning

Lillholm/Ekholm/Österholm leds av rektor. Den pedagogiska verksamheten är organiserad i arbetslag som leds av fyra biträdande rektorer. Kökschefen leder arbetet i skolans kök och intendenten vaktmästeri och lokalvård.
Som förälder är du alltid välkommen att kontakta oss med synpunkter och ev klagomål.

  • Annika Hällsson rektor. 
  • Christian Rudmalm biträdande rektor. Ansvar: åk 4, 6, 8  förberedelseklass Lotsen samt fritidsklubben U-båten
  • Mahmoud Vaziripour biträdande rektor  Ansvar: åk 5, 7, 9 förberedelseklass Lotsen, fritidsklubben U-båten
  • Eva Enmark biträdande rektor Ansvar: Ekholmsskolan F-3, Österholmsskolan åk 2,3
  • Åse Johansson biträdande rektor, Ansvar: F-1

Antal: 5