Skolledning

Lillholm/Ekholm/Österholm leds av rektor.

Den pedagogiska verksamheten är organiserad i arbetslag som leds av fyra biträdande rektorer. Kökschefen leder arbetet i skolans kök och intendenten vaktmästeri och lokalvård.
Som förälder är du alltid välkommen att kontakta oss med synpunkter och ev klagomål.

  • Annika Hällsson rektor. 

De biträdande rektorernas ansvarsområden:

Lillholmsskolan

  • Åse Johansson F-1
  • Christian Rudmalm ÅK4, 6, 8, förberedelseklass Lotsen, U-båten
  • Mahmoud Vaziripour ÅK5, 7, 9, förberedelseklass Lotsen, U-båten

Ekholmsskolan

  • Marie Michelson F-3

Österholmsskolan

  • Marie Michelson ÅK 2-3

 

Antal: 5