Studie- och yrkesvägledaren

Studie- och yrkevägledarens uppdrag är att ge eleven personlig vägledning, enskilt, i grupp eller i klassrum, och ska, liksom övrig verksamhet i skolan, vara neutral och opartisk.

Jag heter Dina Syaush och jag är din studie- och yrkesvägledare (SYV).

Studie- och yrkesvägledning är en processinriktad verksamhet som syftar till att underlätta för eleverna framtida val av både studier och yrken .                                                                

"Ett mål med vägledningen är att eleven själv ska kunna hantera valsituationer och i större utsträckning göra väl underbyggda val när det gäller studier och yrken” (Skolverket, 2013)

Studie- och yrkesvägledarens uppgifter

Mitt arbete som studie- och yrkesvägledare  handlar om att stötta dig i att planera din framtid och ge dig förutsättningar så att du kan göra ett så väl genomtänkt val som möjligt. Du är själv aktiv i planeringen av din framtid.

Studie- och yrkesvägledning hjälper dig att utveckla din självkännedom, hitta vägar för att kunna göra väl medvetna val och fatta välgrundade beslut inför framtiden.

Vid vägledningssamtalen utgår jag från dina behov för att underlätta studie- och yrkesvalet. Det innebär att du får information om utbildning på olika nivåer, om yrken, arbetsmarknad och framtidsfrågor.

Jag jobbar mycket med att locka dig att se ur nya perspektiv, se nya möjligheter och att finna nya lösningar på eventuella problem.

Under vägledningssamtalet får du berätta om dina intressen, dina drömmar, dina styrkor, förmågor, egenskaper, din bakgrund, dina erfarenheter, dina hinder, din förmåga att fatta beslut, prioritera, granska och analysera alternativen. Alla dessa faktorer påverkar dina möjligheter och vilka möjligheter du väljer att se.

Du får även reflektera och diskutera frågor som

  • Vem är jag?/Vad kan jag?
  • Vad finns det för alternativ?
  • Hur når jag målet? 

Inför gymnasievalet får du guidning att hitta dina valmöjligheter och stöd i att välja den utbildning som passar just dig bäst. Alla elever på skolan blir erbjudna vägledningssamtal.

Kontaktuppgifter

Föräldrar är välkomna att kontakta mig via telefon. Jag nås vardagar mellan kl. 08.00-16.30 på telefon 08-508 38510 eller mail: dina.syaush@stockholm.se

 

Dela: